Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Brunette

Açtığım şirketimde işler ilerleyince takip etsin diye teyze.
info sekreter aldım ama ilk aldığım beni bile hayattan soğuttu bende değiştirmeye karar verdim yeni aldığım iyi çıktı hem işleri takip ediyor hem de sohbetçi kızdı ofisten çıkmak istemiyordum birgün kolum ağrıyordu hemen dikkatini çekmiş geldi masaj yapmaya tabi o bana dokundukça ben kuduruyrodum

Evet b?n ?l ?ldım kı?a sür? s?nr? ?y?leş?r d?d? v? ?ğma?a b?şl?dı.
G?rç?kt?n d? kıs? b?r süre s?nr? kolum biiraz d?h? ?y? olmuştu.
Bu arada ?ll?rinin t?m?sı da been? hayl? ?tk?l?m?şt?.
Ert??i günü öğle t?tilind? tır?ş oldukt?n s?nr? bür?m? g?tt?m.
Biir?z sonr? d? Dil?k g?ld?.
Been k?nd?s?n? ??n? k?lumun ?ğrıdığını ve m?s?j ?a?masını i?tedim ve daha rahat olm?sı ?ç?n d? bür?nun dış?rıd?n görülm?y?n bölümündek? biir ??nd?l?e?e oturdum.
D?lek de ?anıma g?ldi v? ma?aj y??m?y? b?şl?dı.
escort izmit M???j ??lınd? bahane ?d?.
D?lek biir süre ma?aj ?a?tıktan ?onr? k?lumu bır?k?r?k ?muzlarımı v? b??numu da ovma?a b?şl?dı.
Biird?n eğ?lerek ??n? tıraş ?lduğum ?üzüme b?r öpü?ük kondurdu.
B?n d? h?ç b?kl?tm?d?n dudaklarına uzanarak c?va? v?rdim.
Onu kuc?ğım? oturt?r?k uzun uzun doy? d??a ö?üştük.
Bu ?t?şli ö?ü?üğün ?rdınd?n b?yıl???k g?b? ?lmuştu.
Ohhh dün?? v?rmış ?lışmış kudurmuştan b?t?rmiş d??e boşana demem?şler dedi.

K??ı açık olduğund?n h?r ?n biiri?i geleb?l?rd?.
Onun içiin ? günlük ? k?d?rl? ?et?nd?k.
B?r hafta k?d?r bu şek?lde öpüşm?l?rl? g?çt?.
B?n s?nki onun b?k?r? olm?dığını bilmi??rmuş g?b? davranı?or f?zl? üstüne g?tm?yordum.
Biir gün s?v?ş?rk?n b?rden durdu v? been kız d?ğilim bunu b?lm?n? ?st?yorum ded?.
B?n de bunun ön?ml? ?lmadığını izmit rus escort ?öyl?dim.
Bugün sana ?st?d?ğ?n? vere?eğ?m dedi ve el?n? uzatarak f?rmu?rımı ?çtı.
Dimdik ?lmuş ?lan ??r?ğımı ?l?n? ?ldı ve eğ?lerek saks?f?n ç?km??? başladı.

Har?ka biir şek?lde yalıy?rdu.
Şimdi?e kaddar bö?le?ini görm?miştim.
A???i? b?r ş?kild? tahr?k ?lmuştum ve n?r?d?y?? gele?ekt?m.
Biird?n ?ak?ofon çekme?i bır?kı? arkasını dönerek ?t?ğinin ?ltınd?n donunu ?ıyırdı ve öne d?ğru ?ğildi.
B?ni bekl??ordu.
Ne v?rki bu ??zis??n h?şuma gitm?mişti.
Onu ??nd?lyeye oturttum ve b?c?kl?rını iki y?n? doğru açarak ? güzel ?m?ığını i?ic? ?rt??? çıkarttım.
B???kl?rınd?n tut?rk?n ?arağımı ayarlayarak ?mın? güzel b?r g?r?ş ???tım v? soku? çık?rm??? b?şl?dım.

Z?ten ????? t?hrik olduğum ?ç?n yarım dakika ?ç?nd? b?ş?ldım.
kocaelide escort P?ntolonumun geri ??bind?n kağıt m?ndil kutu?unu çık?rt?r?k kağıt mendillerle ?in??l ?rganlarımızı t?m?zl?d?k.
D?l?k h?rhald? ??ni ?d?tt?n çıkmıştı ki kağıt mend?lde b?raz ?embel?k ?lmuştu.
Bu günlük bu k?d?r y?t?r, d?yerek kilitl?miş ?lduğumuz ka?ı?ı ?ç?r?k b?rer s?g?r? ?akarak yorgunluk ç?yı içtik.
Ert?s? günü ?pl? ç?k?y?rdum.
F?k?t umduğum gibi ?lmadı, gelen g?denden ve işlerimden dol?yı pek kend???n? ?ıkıştır?m?dım o d? b?r?z ??lveleş?p k?çıyordu.

Yani göst?rip gö?teri? v?rmi??rdu.
Bu ?r?d? bür?ya biir battan??e t?dar?k ?tt?m.
Ert?s? günü mes??den önc? büroya g?lm?k ?ç?n sözleştik.
Ert??? günü ???t yed? buçuk sır?l?rınd? büro?? g?ld?ğ?md? ? b?nd?n önc? g?lm?ş, ??ba?ı ??k?r?k bür?yu i?i?e ısıtmıştı.
B?n d? b?tt?ni???i çıkarttım v? sandal??l?r? ç?k?r?k biir yer açtım v? b?tt?ni?e?i biir ?atak g?b? ?ere ??rdim.
Artık z?vk dak?kaları b?şl?mıştı.
İk?m?z ??nı ?yn? s?yunduk v? b?tt?n?yen?n üz?r?n? ?atarak çılgınl?r gibi ?evişme?e başladık.
Pozi??ond?n p?z?s??n? geçiyorduk.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir